Dílo:Bible

Z Wikicitátů
(Přesměrováno z Bible)
Přejít na: navigace, hledání
Kralice.jpg

Bible je soubor posvátných křesťanských knih.


Citáty o Bibli[editovat]

 • Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák. -- Immanuel Kant
 • Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu. --Pavel Kosorin
 • Bible je v tomto úzkém světě oknem, jímž můžeme vyhlížet do věčnosti. -- Theodore Dwight
 • Bible mi ukázala, že můj život, oddělen od Boha, není nic než mýdlová bublina, a připomněla mi, abych měl stále na paměti svého Tvůrce. -- Henry Morton Stanley
 • Bible nám přikazuje, abychom milovali své bližní a také své nepřátele. Patrně proto, že zpravidla jsou to titíž lidé.[1]--Gilbert Keith Chesterton
 • Bible není pouhou knihou, ale živým stvořením s mocí, která přemůže vše, co jde proti ní.--Napoleon Bonaparte
 • Ďábel i Bibli cituje, když mu to přijde vhod. --William Shakespeare
 • Existence Bible, jako knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším co kdy lidstvo poznalo. Každý pokus toto nějak znevážit či podcenit, je zločinem proti lidstvu.--Immanuel Kant
 • Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible.--George Washington
 • Je to kniha (tj. Bible), o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. --Jan Heller
 • Je to skandál, co Bible učí, ale výsledkem je pokoj. --Pavel Kosorin
 • Jestliže je v mých myšlenkách, nebo v mém způsobu života něco chvályhodného, pak za to vděčím svým rodičům, kteří mi odmalička vštěpovali lásku k Písmu. Pokud zachováme principy učené v Bibli, bude naše země i nadále prosperovat; jestliže však my a naši potomci zanedbáme její instrukce a autoritu, tak si ani nedokážeme představit jak náhlá katastrofa nás může postihnout a pohřbít veškerou naši slávu do naprosté temnoty.--Daniel Webster
 • Kdo přestane číst Bibli, stane se nečitelným křesťanem. --Pavel Kosorin
 • Když je Bible zakázána, čte se více jako když je kázána. --Pavel Kosorin
 • Měl bych být člověkem, který nejen považuje Bibli za to jediné, co vládne víře a konání, ale který ji považuje za jediný spolehlivý zdroj informací v oblasti, kde promlouvá Boží zjevení. Tak jako se chemik nikam nedostane ve svém bádání, pokud zpochybňuje nebo odmítá základní vlastnosti prvků, které mísí, stejně tak i my se nikam ve svém bádání nedostaneme, pokud nepřijmeme důvěryhodnost Božího Slova.--L.S.Chafer: Systematic Theology
 • Nechť duševní kultura jde stále kupředu, nechť přírodní věda rozvíjí se do stále větších rozměrů a hloubek a nechť lidská mysl dále rozšiřuje své obzory tak moc jak jen chce; nad vznešenost, důstojnost a morální kulturu křesťanství tak jak vyzařuje z evangelií, se nikdy nedostane.--Johann Wolfgang Goethe
 • Nikdo nemá tolik poradců jako ten, kdo má Bibli. --Pavel Kosorin
 • Ta kniha vysvětluje svrchovanost Anglie.--Královna Viktorie
 • Pokud ji čteme správně, je Bible největším důvodem pro ateismus. --Isaac Asimov
 • Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách ležící jest v částečkách svých povážené jako materie, z ktere se něco vyváděti musí. --Jan Amos Komenský, Zpráva a naučení o kazatelství - Suma kazatelského umění
 • Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.--Abraham Lincoln
 • Všechny módní názory jsem našel ve staré Bibli. --Pavel Kosorin
 • V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách.--Isaac Newton
 • Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet.[2].--Ulrych Parzany
 • Je to kniha knih, z níž se učila číst celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury.[3] --Paul Claudel
 • Bible není historický spis.[4]--Derren Brown
 • Všechny důkazy hovoří jasně o tom, že příběhy Nového zákona byly sepsány během několika set let po smrti historického Ježíše. V průběhu prvního tisíciletí byly mnohokrát upravovány a přepracovány, aby odpovídaly politickým a společenským potřebám.[4]--Derren Brown
 • Nový zákon je tou naprosto nejlepší knihou, kterou svět kdy poznal a pozná. - Charles Dickens

Citáty z Bible[editovat]

Starý zákon[editovat]

 • Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. --Genesis 1,1
 • Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! --Žalm 51,19

Nový zákon[editovat]

 • Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Jan 1,1
 • Neboť Bůh tak miloval svět že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3, 16
 • Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 1. Korintským 13, 1
 • Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. 1. Timoteovi 5, 1-2
 • A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal ho učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, to je mé tělo.“ Mt 26, 26
 • Slovo boží je živé a mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní duše, ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4.12
 • To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. J 16, 33
 • Druhé je toto: „Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“ Mk 12, 31
 • I dána mi třtina, podobná prutu a postavil se tu anděl řka: „Vstaň, a změř chrám boží, i oltář, i ty, kdož modlí se v něm.“ zjevení sv Jana,11/1

Biblické texty a překlady[editovat]

Odkazy na pomůcky s biblickým textem[editovat]

Reference[editovat]

 1. Illustrated London News (16. července 1910)
 2. ProChrist - Essen 17.3.2003
 3. Na každý den 2011. Kalich 2010, s.89.
 4. 4,0 4,1 BROWN, Derren. Magie a manipulace mysli. Překlad Hana Loupová. Praha : Argo, 2007. 302 s. ISBN 9788072039425.  

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Bible ve Wikipedii
 • Dílo Bible ve Wikizdrojích