Wikicitáty:Citáty vložené bez zdroje

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Autor Citát Datum vložení na Wikicitáty Datum vložení do tabulky
Thomas Henry Huxley Největší problémy nastanou člověku ve chvíli, kdy si může dělat, co chce. 9. srpna 2007 15. ledna 2013
Alexandr Isajevič Solženicyn Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. 28. července 2008 15. ledna 2013
Bernard z Clairvaux Dílo dává slovu sílu, modlitba však dává skutkům a slovům vnitřní sílu. 16. března 2010 11. února 2013
Bernard z Clairvaux Nejoddanější přátelé jsou jako psi. Když jim budete neustále ubližovat, nakonec vás pokousají. 18. března 2010 11. února 2013
Bernard z Clairvaux Všechna síla pochází z mlčení. 18. března 2010 11. února 2013
Tomáš Akvinský Dobro je to, co je třeba konat. 29. října 2007 11. února 2013
Pavel VI. Podstatou křesťanství je láska. 27. dubna 2010 12. února 2013
Nathaniel Hawthorne Budoucnost je plna výzev a nadějí. 30. dubna 2006 13. února 2013
Nathaniel Hawthorne Jemným a krásným skutečnostem rozumíme nejlépe, jsou-li proměněny v éter vzdáleností v čase. 30. dubna 2006 13. února 2013
Antonín Dvořák Chopina a Schumanna mám rád, ačkoli je nemůžu vystát. 2. srpna 2007 24. února 2013
Albert Einstein Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé. 26. února 2013
Albert Einstein Fantazie je důležitější než vědění. 24. dubna 2006 26. února 2013
Albert Einstein Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. 24. dubna 2006 26. února 2013
Albert Einstein Je to smutná epocha, kdy je snadnější rozbít atom než zničit předsudky. 26. února 2013
Albert Einstein Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. 24. dubna 2006 26. února 2013
Albert Einstein Látce rozumíte bezpečně teprve tehdy, když jste schopný ji vysvětlit vlastní babičce. 26. února 2013
Albert Einstein Moje vědecká činnost není motivována ničím jiným než neodolatelnou touhou proniknout do tajemství přírody. Moje láska k poznávání a touha přispět ke zlepšení životních podmínek člověka jsou tak spjaty s mými vědeckými zájmy. 26. února 2013
Albert Einstein Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se jí nenaučili rozumně užívat. 26. února 2013
Albert Einstein Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. 24. dubna 2006 26. února 2013
Albert Einstein Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším, co vůbec máme. 24. dubna 2006 26. února 2013
Albert Einstein Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. 24. dubna 2006 26. února 2013
Albert Einstein Na počátku každého výzkumu je úžas nad tajemstvím. 26. února 2013
Albert Einstein Nelamte si hlavu s tím,že vám matematika dělá potíže.Můžu vás ujistit,že mně dělá daleko větší. 26. února 2013
Albert Einstein Je zázrak, že moderní metody výuky toho… toho nedotknutelného ducha zvědavosti ještě neudusily. 27. února 2013
Albert Einstein Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů. 27. února 2013
Albert Einstein Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. 27. února 2013
Albert Einstein Nejkrásnější a nejhlubší pocit, jaký může člověk zažít, je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě. 27. února 2013
Albert Einstein Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle. 27. února 2013
Albert Einstein Nikde neleží pravda na povrchu. 27. února 2013
Albert Einstein Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama. 27. února 2013
Albert Einstein Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. 27. února 2013
Albert Einstein Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. 27. února 2013
Albert Einstein Vzdělání je to jediné, co v nás zůstane po tom, co jsme se naučili ve škole. 27. února 2013
Albert Einstein Zbožnění osobnosti je v mých očích vždycky špatné. 27. února 2013
Albert Einstein Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude. 27. února 2013
Albert Einstein Nejnepochopitelnější věcí na světě je, že svět je pochopitelný. 27. února 2013
Albert Einstein Když sedíte hodinu s hezkou dívkou zdá se to jako minuta. Když položíte na minutu ruku na horká kamna zdá se to jako hodina. To je relativita. 27. února 2013
Albert Einstein Lidské poznání přece jen má své hranice, a bude je mít vždycky. 27. února 2013
Albert Einstein Objevuji tak, že přemýšlím.Devětadevadesátkrát se zmýlím, posté trefím do černého. 27. února 2013
Albert Einstein Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli? 27. února 2013
Albert Einstein Skutečným účelem socialismu je překonat predátorskou fázi lidského vývoje. 27. února 2013
Albert Einstein Různá společenství se neřídí pocitem zodpověnosti a svědomím tolik, jako jednotlivci.Kolik utrpení přináší lidem tato skutečnost!A kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí.A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout pouze neosobní součinností mnoha lidí.Proto každému, kdo má rád lidi je radostí nejvyšší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je, přispívat k podpoře života a civilizace. 27. února 2013
Albert Einstein Čím víc se člověk pokouší vyhnout utrpení, tím víc trpí, protože ho začínají mučit nepodstatné nebo bezvýznamné věci. 15. března 2013
Albert Einstein Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat. 15. března 2013
Albert Einstein Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí. 15. března 2013
Albert Einstein Každý ať je uznáván jako osobnost, nikdo ať není zbožněn. 15. března 2013
Albert Einstein Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. 15. března 2013
Albert Einstein Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží.(Jiná verze: Osud lidí jako celku bude takový, jaký si zasluhují.) 15. března 2013
Albert Einstein Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít. 15. března 2013
Albert Einstein Prosím vás, lidé, staňte se dospělými! 15. března 2013
Albert Einstein Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti. 15. března 2013
Albert Einstein Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce - který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš. 15. března 2013
Albert Einstein Vyvarujte se toho, abychom mladému člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu jako životní cíl. 15. března 2013
Albert Einstein Za úspěšného člověka platí každý, kdo od svých bližních dostává víc, než odpovídá jeho službám. 15. března 2013
Albert Einstein Člověk, který má radost z toho, jak pochoduje v zástupu a šiku při vyhrávání hudby, je hodný opovržení: Dostal omylem svůj velký mozek, mícha by mu celkem stačila. 15. března 2013
Albert Einstein Člověk má málo štěstí. 15. března 2013
Albert Einstein Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si však nejsem tak jist. 15. března 2013
Albert Einstein Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou…, anebo strachem. 15. března 2013
Albert Einstein Když mi bylo dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. 15. března 2013
Albert Einstein Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. 15. března 2013
Albert Einstein Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady. 15. března 2013
Albert Einstein Manželství, to muselo vymyslet nějaké prase bez fantazie! 15. března 2013
Albert Einstein Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní 15. března 2013
Albert Einstein Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. 15. března 2013
Albert Einstein Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby. 15. března 2013
Albert Einstein Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. 15. března 2013
Albert Einstein Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský. 15. března 2013
Albert Einstein Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. 15. března 2013
Albert Einstein Den co den, nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, kteří už zemřeli; myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám. 15. března 2013
Albert Einstein Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním. 15. března 2013
Albert Einstein (poté, co viděl výbuch atomové bomby:) Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny. 15. března 2013
Albert Einstein Pro věc míru musíme být připraveni udělat ze sebe hrdinné oběti, a ty děláme ochotně pro věc války. Tam není úkol, který by byl důležitější nebo vzdálenější mému srdci. 15. března 2013
Albert Einstein Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí. 15. března 2013
Albert Einstein Není lepší zemřít za věc, ve kterou věříme, jako je mír, než trpět za věc, v niž nevěříme, jako je válka? 15. března 2013
Albert Einstein Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří. 15. března 2013
Albert Einstein Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný. 15. března 2013
Albert Einstein Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu. 15. března 2013
Albert Einstein Nejsem ateista. A myslím, že se nemůžu označit za panteistu. Je to otázka, jež je příliš široká pro naši omezenou mysl. Jsme jako malé dítě, vcházející do obrovské knihovny, přeplněné knihami v nejrůznějších řečech. Dítě ví, že někdo musel ty knihy napsat, ale neví, jak je napsal. Nerozumí řečem, ve kterých jsou knihy napsané. Matně tuší jakýsi nadpřirozený pořádek v tom, jak jsou knihy uspořádané, ale nic o něm neví. Takové je podle mě postavení i toho nejinteligentnějšího člověka vůči Bohu. 15. března 2013
Albert Einstein Pro mne je judaismus, stejně jako všechna ostatní náboženství, ztělesněním nejdětinštějších pověr. Židé, ke kterým mám to potěšení náležet a s kterými jsem si mentálně blízký, nemají žádné jiné kvality než ostatní lidé. Dle mé zkušenosti nejsou lepší než jakákoli jiná lidská skupina, i když od největšího zla je chrání nedostatek moci. Jinak nevidím na nich nic vyvoleného. 15. března 2013
Albert Einstein Einstein: Mám úctu k náboženství, ale věřím matematice. U vás to bude asi naopak. Pius XII.: Matematika a náboženství jsou pro mne projevy téže Božské přesnosti. 15. března 2013
William Blake Povrchní a unáhlená práce není nic jiného než lež, za kterou by se měl člověk stydět. 30. května 2007 15. března 2013
Jaroslav Peregrin "Znamená 'ještě neoddělená část králíka' to samé jako 'ještě neulovený králík'?" 16. listopadu 2012 5. dubna 2013
Šalomoun Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. 22. července 2007 15. dubna 2013
Šalomoun Otevři ústa svá za němého. 3. listopadu 2008 15. dubna 2013
Klement Václav Metternich Diplomat si nemusí myslet, co říká, ale musí myslet na to, co říká. 1. června 2012 29. května 2013
Klement Václav Metternich Já nechtěl nic než to, co císař musel udělat. 1. června 2012 29. května 2013
Klement Václav Metternich Práce mého celého života je zničena. 1. června 2012 29. května 2013
Friedrich Dürrenmatt Nevěra není společenský, ale přírodní úkaz. 27. března 2008 11. července 2013
Friedrich Dürrenmatt Láska, to je krok za krokem ustupovat od svých ideálů o svém protějšku. 6. listopadu 2007 11. července 2013
Charles Aznavour Není tak průhledné ženy, aby v sobě neskrývala mnohá tajemství. 9. srpna 2012 12. července 2013
Charles Aznavour Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný čas na nesprávném místě. 9. srpna 2012 12. července 2013
Charles Aznavour Odpouštíme nikoliv z lásky, ale ze slabosti srdce. 9. srpna 2012 12. července 2013
Julian Tuwim Aby ses poznal s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout. 13. května 2014
Julian Tuwim Budiž vyslechnuta i druhá strana – tento ušlechtilý aforismus vznikl ještě před vynálezem gramodesky. 13. května 2014
Julian Tuwim Druhá půlhodina každého slavnostního projevu trvá o tři hodiny déle než ta první. 13. května 2014
Julian Tuwim Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. 13. května 2014
Julian Tuwim Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda. 13. května 2014
Julian Tuwim Říci někomu, že je idiot, to není někdy urážka, nýbrž diagnóza. 13. května 2014
Julian Tuwim Snem ženy je mít malou nohu a žít na velké. 13. května 2014
Julian Tuwim Spor je způsob, kterým utvrzujeme protivníka v jeho omylu 13. května 2014
Julian Tuwim Telefon je ďábelský výmysl, který definitivně zmařil slabou naději na izolaci od dotíravců. 13. května 2014
Julian Tuwim Užívání cizích slov je otázkou štěstí. Někdy se podaří říci je vhodně. 13. května 2014
Julian Tuwim Žádat o radu znamená hledat ospravedlnění pro rozhodnutí, které jsme už učinili. 13. května 2014
Julian Tuwim Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali. 13. května 2014
Marie Curie-Sklodowská Ničeho v životě není třeba se obávat. Je pouze potřeba tomu porozumět. 13. května 2014
Marie Curie-Sklodowská Nechci ji. Chci, abyste mne nechali o samotě. (lékaři s utišující injekcí). 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Bohatý si může dovolit všechno, dokonce i ctnostný život. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Čím je spisovatel lepší, tím méně literárně píše. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Hudba je jako moře. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, ale druhý břeh spatřit nemůžeme. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Hudebník, který chce, aby jeho nástroj byl nejvíc slyšet, je záhubou každého orchestru. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz I největší tvůrčí génius plodí bezvýznamnosti, totiž své epigony. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Kdo má své místo na vrcholu sopky, je vždycky v nebezpečí. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Komu je život těžký, tomu bude země lehká. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Milovat nestačí, je třeba také umět milovat a umět naučit lásce. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Politikové dělají vždy stejnou chybu – říkají: To je hloupé, a proto nemožné. Měli by raději říkat: Je to hloupé, a proto možné. 13. května 2014
Henryk Sienkiewicz Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se sami dopustí. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Ani slovníky nesmíme brát doslova. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Až když se vyčerpají všechna slova, začíná člověk s člověkem rozmlouvat. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Až ztratím vtip, nazvou mě filosofem. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Básníci, kteří se vypsali, byli pouze tužkami. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Buďme struční. Svět je přelidněn slovy. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Co zbylo z lásky a extáze? Bytové nesnáze. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Čím čistší oběti, tím špinavější ruce vrahů. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Čím více se blížíme pravdě, tím více se vzdalujeme skutečnosti. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Člověk dělá prostředníka vlastním slovům. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Člověk potřebuje odběratele citů - jinak mu puká srdce. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Člověk slova ocení, až zavládne mlčení. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Dějiny – sbírka událostí, k nimž by nemuselo dojít. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Do vlastního nitra vcházej bez klepání. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Existuje druh géniů, které dokáží rozpoznat jedině géniové. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Existuje tolik světů, kolik se jich vejde do hlavy. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Hlavním cílem tzv. demokracie se stalo počítati hlavy, ale nedbati mozků. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Hloupého ani v hlouposti originalita nepustí. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Hlouposti každé epochy mají pro vědu dalších epoch stejnou cenu jako její moudrosti. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Hrozí nám potopa slov. Najde se nový Noe, který zachrání po páru z každého literárního druhu? 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Charakter musíš přizpůsobit i sobě. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec I podle prázdných šibenic poznáš, že něco visí ve vzduchu. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec I svatého hlava bolí od váhy aureoly. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Je pokrokem to, že kanibal používá nože a vidličky? 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Je poslední vzdech skutečnou pointou? 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Je těžké být dvojsmyslný v době, kdy slova nic neznamenají. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Je těžké tleskat těm, co ti svázali ruce. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Jen si všimněte: u některých lidí se ideály člověka vejdou do normalizované rakve. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec K velkým tragédiím je potřeba krev. Ne slzy. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Kam míří život? Tam, kam ty. Pokud jdeš. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Kdo má dobré alibi, nejčastěji pochybí. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Kdo předběhne svou dobu, musí na ni obvykle počkat na místech nikoli nejpříjemnějších. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Kdo ví, kolik Bůh vyzkoušel slov, než našel to, co stvořilo svět. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Kdyby byl papír trpělivý, čekal by na veledílo. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Když chceme chytit za srdce - jsou dovoleny všechny hmaty? 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Kromě myšlenek existují ještě intelektuální reflexy. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Květy lásky nevadnou. Některé můžete hodit čerstvé ještě na její hrob. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Lepší omluva nežli domluva. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Mluv moudře, nepřítel naslouchá. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Moc přicházela častěji z rukou do rukou, než z hlavy do hlavy. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Moje nenávist zestárla. Stala se pohrdáním. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Možná že není potřeba pohnout zemí, ale člověkem. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Na začátku cesty k dokonalosti zakopl o svůj vlastní úspěch. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Nedopusť, aby si tvoje mozkové závity někdo omotal kolem prstu. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Nechoď ve šlépějích velikánů! Utopíš se v nich. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Nejbezpečněji je na dně. Hlouběji nikdo neupadne. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Nejvíce lidí klopýtá o práh svědomí. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Někteří spotřebují tolik vzduchu k vytrubování fanfár, že se ho nedostává k dýchání jiným lidem. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Nemůžeme se vrátit do jeskyň! Je nás příliš mnoho. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Nenalezneš-li slova pobouření, nenahrazuj je komplimenty. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Není to žádná novota: žít do konce svého života. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Nepomíjející hodnoty nepodléhají výkyvům. Většinou o nich nevíme. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Od konce světa si toho moc neslibujte. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Opravdový nepřítel tě nikdy neopustí. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Pavlovovo tvrzení: Po každém zvonění má publikum znovu chuť na divadlo. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Pod tlakem nejedné skutečnosti se i obyčejná zrcadla stávají vydutá. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Politika: dostihy trojských koní. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Pravda občas zvítězí, když jí přestane být. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Pro každého osla někde tráva rostla. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Proces tvoření legend přešel z úst lidu do oficiálních rukou. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Rozhlížení po světě nic nestojí. Platí se teprve za komentáře. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Stále se vrací ke své první lásce. Ale pokaždé za jiným účelem. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Takový malý kosmos, a tolik lidské touhy! 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Tam, kde po otaznících následují odpovědi, otázky by měly končit vykřičníkem. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Tma je ve státě, kde jsou lotři na výsluní. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Uč se i z chyb druhých. Život je příliš krátký na to, abys je stihl všechny spáchat sám. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Ukaž svoje nitro, ale neobnažuj se! 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Uvědom si, že když někomu vyrazíš z ruky pero, může se chopit pušky. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec V době temna je těžké schovat se do stínu. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec V krámku řezníka nepoznáš vola od býka. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Všechno má své dějiny - bez omezení. Dokonce i to, co vůbec není. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Všichni chtějí naše dobro. Nedejte si je vzít! 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Vybíravost v oboru mučednictví je rozežranost. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Vytvořit postavu a ponechat ji vlastnímu osudu dokáže pouze vynikající spisovatel. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Vždyť i mýty mají nýty. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec „Zbabělec!“ rozhořčilo se lejno. „Bojí se mě dotknout.“ 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Ze zbabělosti přechovával své myšlenky v cizích hlavách. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Z geniální myšlenky lze odstranit všechna slova. 13. května 2014
Stanisław Jerzy Lec Že nás život volá, slyšíme, až když jsme hluší. 13. května 2014
Józef Piłsudski S obnovením Ruska nemůže mít Polsko nic společného. Raději všechno jiné než to - dokonce bolševismus. 13. května 2014
Józef Piłsudski Být poražen a nepodřídit se, je vítězstvím; být vítězem a odpočívat na vavřínech, je porážkou. 13. května 2014
Józef Piłsudski Chtít to, je být schopen. 13. května 2014
Józef Piłsudski [Polský] Národ je vynikající, jenže [polští] lidé jsou kur...y. 13. května 2014
Wilhelm Busch Jádro dobré komunikace nespočívá ve schopnosti říci něco moudrého, ale v trpělivosti poslechnout si něco blbého. 9. ledna 2008 15. května 2014
Boris Polevoj Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to jej celý život hledat. 27. dubna 2006 9. června 2014
Boris Polevoj Když člověk opravdově miluje a cítí opravdové přátelství, pak o lásce a přátelství nehovoří. Ryzí city neznají mnoho slov. 27. dubna 2006 9. června 2014
Kóbó Abe Dvacetiletý se vzrušuje představou, čtyřicetiletý dotykem těla. 2007 9. června 2014
Kóbó Abe Hrdinové tragédií jsou vždycky docela obyčejní lidé 2007 9. června 2014
Dušan Radović Jenom děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče. 10. června 2014
Dušan Radović Kdo miluje své děti, nemůže mít to srdce, aby je i vychovával. 10. června 2014
Dušan Radović Mám pocit, jako by nám politici lhali proto, že nás mají rádi. 10. června 2014
Thomas Feverel Merton Moje spása spočívá v tom, že naslouchám a odpovídám. 10. června 2014
Miroslav Sládek Cikáni jsou Cikáni, ne žádní Romové, a nejenom v češtině 10. června 2014
polská přísloví Utíká jak Cikán na ukradeném koni. 10. června 2014
Muammar Kaddáfí Ameriku objevil arabský Emír Ká, podle něhož byl také kontinent pojmenován. Indiáni jsou původem Arabové, kteří se z Libye a Jemenu kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám přemístili do Ameriky, a to přes Kanárské ostrovy. (o indiánech a Novém světě) 10. června 2014
Muammar Kaddáfí Anglický dramatik William Shakespeare byl arabského původu. Původně se jmenoval šejk Espír či šajch Aspír. Vinou nejednotného anglického pravopisu bylo jeho jméno zkomoleno do podoby známé současníkům. (o Williamu Shakespearovi) 10. června 2014
Muammar Kaddáfí Kdybych nebyl Vůdcem, byl bych spisovatelem, básníkem nebo učitelem. (o svém literárním nadání) 10. června 2014
Muammar Kaddáfí Neexistuje problém s AIDS. Ten virus HIV je mírný, není agresivní. AIDS, malárie a moucha tse-tse, to všechno jsou nepřátelé našich nepřátel. Je to armáda Boží, která chrání Afriku. (o AIDS a jiných nemocech) 10. června 2014
William Somerset Maugham I když člověk někoho velmi miluje, občas na to zapomene. 2009 10. června 2014
Carmen Sylva Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. 11. června 2014
Carmen Sylva Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. 11. června 2014
Carmen Sylva Snaž se živé milovat tak jako mrtvé. 11. června 2014
Ludvík XIV. Nadřazený všem. 11. června 2014
Ludvík XIV. Královské řemeslo je veliké, ušlechtilé a rozkošné, cítíme-li, že jsme hodni toho, abychom dostáli všemu, k čemu zavazuje. 11. června 2014
Ludvík XIV. Mé dítě, můžete se stát velkým králem. Neberte si však ze mne vzor, co se týče mé záliby v budovách a ve válkách. 11. června 2014
Sofia Lorenová Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých. 11. června 2014
Sofia Lorenová Sex-appeal je z padesáti procent to, co máte, a z padesáti procent to, co si lidé myslí, že máte. 11. června 2014
Sofia Lorenová Umím říci "Ne" ve dvanácti jazycích - to snad ženě stačí. 11. června 2014
Sofia Lorenová Nejlepší zbraní ženy je mužská fantazie. 11. června 2014
Sofia Lorenová Postoj církevních hodnostářů lze charakterizovat slovy: "Žena je nejlepším přítelem člověka". 11. června 2014
Sofia Lorenová Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný. 11. června 2014
José Ortega y Gasset Jsou dva druhy nespokojenosti: nespokojenost, která pracuje, a ta, co lomí rukama. První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má. 11. června 2014
José Ortega y Gasset Muž se domnívá, že si vybral ženu. Ve skutečnosti si žena zvolí muže, jenž si ji pak vybere. 11. června 2014
José Ortega y Gasset Ženy jsou stvořeny k tomu, aby byly milovány, a ne, aby byly pochopeny. 11. června 2014
Miloš Kopecký Humor je nejdůstojnější projev smutku. 11. června 2014
Miloš Kopecký Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý. 11. června 2014
Miloš Kopecký Zdraví je předpokladem všeho. 11. června 2014
Miloš Kopecký Peníze nám pomáhají rozvíjet svou vnější svobodu. 11. června 2014
Miloš Kopecký Každá ženská je krásná, jen o tom ještě neví! 11. června 2014
Miloš Kopecký Z žen jsme se narodili, a snažíme se do nich vracet. 11. června 2014
Miloš Kopecký Žena by měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie je, když se to přehází. 11. června 2014
Miloš Kopecký Neznám většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor - nikoliv v pracovní době! 11. června 2014
Miloš Kopecký Přestaňte už o tom antisemitismu fůrt mluvit, jinak ho tu fakt zasejete! 11. června 2014
William Saroyan Je přirozené, když syn občas nenávidí otce a matku a někdy i ostatní lidi na světě. 11. června 2014
William Saroyan Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih. 11. června 2014
John Lennon Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. 13. června 2014
John Lennon Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij. 13. června 2014
John Lennon Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. 13. června 2014
John Lennon Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se mají rád. 13. června 2014
John Lennon Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. 13. června 2014
John Lennon Láska je odpověď. 13. června 2014
John Lennon Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. 13. června 2014
John Lennon Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný. 13. června 2014
John Lennon Vy všichni potřebujete lásku. 13. června 2014
John Lennon Nevěřte nikomu, komu je přes třicet. 13. června 2014
John Lennon Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. 13. června 2014
John Lennon Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci. 13. června 2014
John Lennon Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. 13. června 2014
John Lennon Protože je nebe modré, mám slzy v očích. 13. června 2014
John Lennon Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti... 13. června 2014
John Lennon Každý září jako měsíc, jako hvězdy, jako slunce. Každý září. Přidej se. 13. června 2014
John Lennon Tvůj hlas mě uklidňuje, ale slovům prostě nerozumím. 13. června 2014
John Lennon Největším vítězstvím je nepotřebovat žádné vítězství... 13. června 2014
John Lennon Kdo není ve dvaceti letech komunistou ten nemá srdce, kdo je komunistou ve třiceti ten nemá rozum. 13. června 2014
Hans Christian Andersen Cestování je život. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Láska je rozkoš, ale působí bolest. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Lásko, krásný posle nebes! Komu jednou svlažíš rty svým nektarem, do smrti žízní, komu jednou zraníš srdce, nikdy se neuzdraví. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Nemilujeme ani tak z lásky jako spíše z přebytku citu, který nemáme možnost jinak uplatnit. 16. června 2014
Hans Christian Andersen To, co utvrzuje lásku milenců, je neustálé nebezpečí jejich vzájemného rozchodu. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Velká láska se zřídkakdy vyskytuje tam, kde je mnoho vzájemné krásy. Téměř vždy tam, kde je velké vzájemné poznání. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Z lásky k sobě je si třeba nepřát ničeho. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Zlatý zákon lásky zní: „Miluj a budeš milován!“ 16. června 2014
Hans Christian Andersen Náhoda je květ poezie na stromě všedního života. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví se mu temný, nebo purpurově jasný. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám. 16. června 2014
Hans Christian Andersen Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou. 16. června 2014
Pedro Calderón de la Barca S jednou láskou člověk v životě nevystačí, ale dostane se s ní nejdále. 16. června 2014
Pedro Calderón de la Barca Kdo nezbožňuje nedostatky té, kterou miluje, nemůže říci, že opravdu miluje. 16. června 2014
Pedro Calderón de la Barca Zamilovat se lze jen tenkrát, když slevíme ze svých ideálů. 16. června 2014
Pedro Calderón de la Barca Největší vítězství - vítězství nad sebou. 16. června 2014
Pedro Calderón de la Barca Omyly nemohou být omluveny lépe, než když je jako omyly rozpoznáme. 16. června 2014
Pedro Calderón de la Barca Přátelství umlkne rázem, láska ještě chvíli doznívá než umlkne. 16. června 2014
Pedro Calderón de la Barca Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. 16. června 2014
Pedro Calderón de la Barca Tělesná stránka lásky hraje v ložnici malou roli, nelze-li dosáhnout uceleného souladu dvou duší. 16. června 2014
William Lyon Phelps Za skutečně vzdělaného lze označit toho, kdo má důkladnou znalost Bible. ... Jsem přesvědčen o tom, že znalost Bible bez akademického vzdělání je cennější než akademické vzdělání bez znalosti Bible. 16. června 2014
Jaroslava Adamová Jednou jsi dole, jednou nahoře. Pokud dokážeš milovat, neztrácej naději. 16. června 2014
Edward Franklin Albee Starý lidi kolikrát radši umřou, poněvadž na ně nikdo nepromluví kloudný slovo. 16. června 2014
Richard Aldington Krize mileneckého vztahu nastává v okamžiku, kdy dostanete zálusk na dceru své milenky. 17. června 2014
Richard Aldington Láska je proto tak půvabná, že nám nabízí představu věčnosti, v niž nevěříme. 17. června 2014
Richard Aldington Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí. 17. června 2014
Richard Aldington Malí lidé milují trochu z lásky a trochu ze žárlivosti, velcí hodně z rozumu a dost ze ctižádosti. 17. června 2014
Richard Aldington Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. 17. června 2014
Richard Aldington Pravá láska znamená milovat bez vzájemných nároků ženy na muže a muže na ženu. 17. června 2014
Richard Aldington U toho, koho nemilujeme, hledáme jen samé přednosti. Koho však milujeme, milujeme právě pro jeho nedostatky. 17. června 2014
Richard Aldington Věci mají jen cenu radosti, kterou mohou působit. 17. června 2014
Joseph Addison I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. 17. června 2014
Joseph Addison Nejlepší způsob lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem. 17. června 2014
Joseph Addison Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé. 17. června 2014
Joseph Addison Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. 17. června 2014
Joseph Addison Zbabělec je člověk, který tváří v tvář nebezpečí myslí nohama. 17. června 2014
Joseph Addison Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy. 17. června 2014
John Quincy Adams Padouchové a pomlouvači pobíhají po celé Sněmovně reprezentantů a odtud otravují ovzduší v celé Unii. 17. června 2014
Alexandr Veliký Za všechna svá vítězství vděčím bohům, kteří postihli mé nepřátele zbabělostí a hloupostí. 17. června 2014
Mikoláš Aleš Není jeden s uměním tak lehce hotov, jak si lidé, kteří tomu nerozumějí, myslí. 20. června 2014
Leonid Nikolajevič Andrejev Jen dobrý autor ví, jak špatně píše. 1. srpna 2007 25. června 2014
Marcel Achard Hlavní příčinou rozvodů jsou manželství. 28. května 2007 27. června 2014
Marcel Achard Ideální žena je ta, která je vám věrná a zahrnuje vás péčí a něhou, jako kdybyste byl jejím milencem. 28. května 2007 27. června 2014
Marcel Achard Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho. 28. května 2007 27. června 2014
Marcel Achard Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost. 28. května 2007 27. června 2014
Marcel Achard Lítost - to je pevné předsevzetí, že příště už nezanechám otisky prstů. 28. května 2007 27. června 2014
Marcel Achard Mám nejraději ženy, když líbají, protože tehdy musí mlčet. 28. května 2007 27. června 2014
Marcel Achard Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich. 28. května 2007 27. června 2014
Marcel Achard Oženit se proto, že ji milujeme, to je omluva, nikoli důvod. 28. května 2007 27. června 2014
Marcel Achard Všechna naše neštěstí pocházejí z toho, že se snažíme vyhnout drobným nepříjemnostem. 28. května 2007 27. června 2014
Marcel Achard Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání. 28. května 2007 27. června 2014
Rafael Alberti Když opravdu chce, může člověk všechno. 30. května 2007 27. června 2014
Ambrose Bierce Housle jsou nástroj k týrání lidských uší tím způsobem, že třeme koňským ohonem o ovčí střeva. 4. listopadu 2014
Ambrose Bierce Stupeň přátelství zvaný křehký, je-li jeho předmět osoba chudá nebo všední, a důvěrný, je-li ta osoba bohatá nebo slavná. 4. listopadu 2014
Ambrose Bierce Dámská móda byla vždy tou nejnákladnější obalovou technikou. 4. listopadu 2014
Ambrose Bierce Osud je zbabělý pes, jehož pomocí si myslíme, že nemyslíme. 4. listopadu 2014
Michal Horáček Jediná cesta, která někam vede, je ta nejtěžší. 16. května 2013 9. listopadu 2014
Ludovico Ariosto Úlohou historie je udělat smrtelné ctnosti nesmrtelnými. 30. května 2007 28. listopadu 2014
Ludovico Ariosto Jestliže tě k sňatku láká jen líbezná tvář - buď rozvážný a neposlechni. 30. května 2007 28. listopadu 2014
Ivan Alexejevič Bunin Ctižádost si vybírá, láska bere. 28. listopadu 2014
Ivan Alexejevič Bunin Nesmrtelní tvoří, smrtelní přivádějí na svět sobě podobné. 28. listopadu 2014
Napoleon Bonaparte Kobylky a housenky, ničící moji Francii, to jste vy, Židé! 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Bible není pouhou knihou, ale živým stvořením s mocí, která přemůže vše, co jde proti ní. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Bylo by lepší nežít, než nezanechat stopy po svém žití. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Jediným vítězstvím nad láskou je útěk. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější – čas. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Kdo se bojí, že bude pokořen,je již poražen. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Krádež neexistuje – za všechno se platí. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Láska má mnoho tváří. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Lidé nechtějí svobodu, ale rovnost. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Má člověk právo spáchat sebevraždu? Ano, pokud jeho smrt nikomu neuškodí a pokud mu jeho život nepřináší nic dobrého. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Mučedníkem činí člověka věc sama, nikoli způsob smrti. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Náhoda nám jednoduše spočítá všechny naše hlouposti. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Nikdy nerušte svého nepřítele, když dělá chybu. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Největší ze všech nemravností je, chápe-li se kdo práce, jíž nerozumí. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Nemožné – to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Nevěřím v Boha, věřím v církev. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Od velikosti ke komičnosti je pouze krok. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Od vznešeného k směšnému je jen krok. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které nám vnukají hlouposti. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Revoluce jsem já. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Slova nepřehluší srdce a cit. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Šachy jsou rozestavěny, zítra začneme hrát. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Událostem můžete dát první impuls, pak už vás nesou s sebou. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Žádné Alpy tam stát nebudou! 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Ženy jsou zaměstnáním pro lenocha, ale osvěžením pro bojovníka. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Ženy mají dvě zbraně – kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě současně. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Život je pevnost, o níž ani já, ani vy nic nevíme. 25. prosince 2014
Napoleon Bonaparte Živý darebák je víc než mrtvý císař. 25. prosince 2014
André Gide Filozof odpovídá na vaši otázku tak, že ani neporozumíte, na co jste se ptali. 25. prosince 2014
André Gide Chyby a omyly těch druhých jsou vždycky důvodem k radosti. 25. prosince 2014
André Gide Způsob, jakým se nám svět jevů vnucuje a jímž my se světu snažíme vnutit svůj vlastní výklad, tvoří drama našeho života. 25. prosince 2014
André Gide Veškeré své štěstí vlož do okamžiku. 25. prosince 2014
André Gide Je to zákon života - jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených. 25. prosince 2014
André Gide Toliko v samotě zjeví se mi občas podstatné a tu dospívám k jisté hluboké kontinuitě. 25. prosince 2014
André Gide Neobjeví novou zemi ten, kdo neztratí z očí tu starou. 25. prosince 2014
André Gide Žárlivost není velká láska, ale nedostatek úcty k sobě. 25. prosince 2014
André Gide Láska je nejsložitějším problémem života. Jeho nejjednodušším vyřešením je nevěra. 25. prosince 2014
André Gide Pokud milující má rád a chce být milován, nemůže se ukázat takový, jaký opravdu je. 25. prosince 2014
André Gide Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou. 25. prosince 2014
André Gide Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen. 25. prosince 2014
André Gide Sex je něco lepkavého, co člověka více potřísňuje, než uspokojuje. 25. prosince 2014
Marilyn Manson Někteří lidé mají takový strach z toho vypadat jinak než ostatní, že se přizpůsobí, že polknou, co jim je předepsáno. Já ne. Raději umřu za to, jaký jsem. 25. prosince 2014
Kara Mustafa Své koně ustájím v Benátkách. 1.6.2012 25. prosince 2014
Kara Mustafa Všichni křesťané budou poslušni Osmanů. 1.6.2012 25. prosince 2014
Gilles Lipovetsky Management, který pragmaticky usiluje o větší mobilizaci zaměstnanců,je nucen posvětit její smysl. Odtud plyne částečně „manipulativní“ ráz managementu. 25. prosince 2014
Georges Jacques Danton Příroda mi dala do vínku atletickou postavu a drsnou tvář svobody. 3. ledna 2015
Georges Jacques Danton Což nevidíte, jak se blíží lavina? 3. ledna 2015
Georges Jacques Danton Muž jako já je k nezaplacení. 3. ledna 2015
Georges Jacques Danton Odnese si člověk vlast na podrážkách střevíců?[ 3. ledna 2015
Charles Baudelaire Na některá práva v lidských právech zapomínáme: na právo si protiřečit a na právo odejít. 4. ledna 2015
Georges Bernanos Sebevražda opravdu děsí jen ty, kteří nepociťují žádné pokušení ji spáchat a nikdy ani nebudou. Záliba v sebevraždě je dar, šestý smysl či co, člověk se s tím rodí! 4. ledna 2015
George Gordon Byron Nikdo nevezme nikdy do ruky břitvu, aniž by si zároveň nepomyslel, jak snadno by mohl přetnout nit života. 4. ledna 2015
Paul Claudel Je cílem života žít? Cílem není žít, ale zemřít. 4. ledna 2015
René Descartes Volá-li kdo kdo smrt na pomoc, když cítí velké bolesti, svědčí to spíše o selhání jeho rozumu než o dobře uváženém rozhodnutí. 4. ledna 2015
Marc-Saint Girardin Sebevražda není chorobou prosťáčků srdce a ducha. Je to nemoc chytrých lidí a filosofů. Sebevražda je myšlenka, na kterou člověk nepřijde díky přírodě, nýbrž přemýšlení. 4. ledna 2015
Immanuel Kant Z určitého hlediska je sebevražda řešení, když už ne zbabělé, tak alespoň snadné. 4. ledna 2015
Jean de La Fontaine Raději trpět, než umřít. 4. ledna 2015
Mikuláš I. Kdo spáchá sebevraždu jako Jidáš, následuje vnuknutí démona. 4. ledna 2015
Napoleon Bonaparte Má člověk právo spáchat sebevraždu? Ano, pokud jeho smrt nikomu neuškodí a pokud mu jeho život nepřináší nic dobrého. 4. ledna 2015
Charles Baudelaire Se ženami vycházejí nejlépe ti muži, kteří vědí, jak se bez nich obejít. 4. ledna 2015
Charles Baudelaire Sen je dobrodružná výprava, na kterou se vydáváme každého večera. 4. ledna 2015
Charles Baudelaire Život je nemocnice, v níž je každý pacient posedlý touhou změnit postel. 4. ledna 2015
Paul Cézanne Ví se někdy v umění, kdo je blázen? 28. června 2006 6. ledna 2015
Paul Cézanne Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu. 28. června 2006 6. ledna 2015
Paul Cézanne K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči. K tomu je třeba otevřít i srdce. 28. června 2006 6. ledna 2015
Paul Cézanne V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší. 28. června 2006 6. ledna 2015
Paul Cézanne Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mně už od dětství říkali, že to bude zázrak, když ze mě něco bude. 28. června 2006 6. ledna 2015
Albert Camus Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla. 6. ledna 2015
Albert Camus Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt. 6. ledna 2015
Albert Camus Jediný způsob, jak nebýt odloučen od ostatních, je koneckonců dobré svědomí. 6. ledna 2015
Albert Camus Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců. 6. ledna 2015
Albert Camus Nad lidskou ctí není nikdo. 6. ledna 2015
Albert Camus Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti. 6. ledna 2015
Albert Camus Nejtěžší je odpovídat na mlčení. 6. ledna 2015
Albert Camus Pravá svoboda neexistuje bez vzájemného porozumění. 6. ledna 2015
Albert Camus Revoluce se mohou prosadit násilím, ale udržet se mohou jedině dialogem. 6. ledna 2015
Albert Camus Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit. 6. ledna 2015
Albert Camus To, co vytýkám křesťanství, je skutečnost, že se stalo doktrínou nespravedlnosti. 6. ledna 2015
Albert Camus Vždyť ostatně nic, co nutí k výlučnosti, není správné. Osamocená krása končí ve šklebu, holá spravedlnost nakonec začne utlačovat. 6. ledna 2015
Albert Camus Ženy se stanou zcela rovnoprávnými, až se smíří s tím, že budou mít pleš, a uznají, že je to nesmírně důstojné. 6. ledna 2015
Albert Camus Nemáme čas, abychom se stali sami sebou. Máme pouze čas být šťastní. 6. ledna 2015
Albert Camus Uprostřed zimy jsem v sobě objevil věčné léto. 6. ledna 2015
Albert Camus Pravidlo: nejdříve pátrat po tom, co je v každém člověku hodnotné. 6. ledna 2015
Albert Camus Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti. 6. ledna 2015
Albert Camus Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti. 6. ledna 2015
Albert Camus Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme. 6. ledna 2015
Albert Camus Rozum korumpuje srdce. 6. ledna 2015
Albert Camus Vše, co není v lásce posvátný ceremoniál, je zvrhlá orgie těla a ducha. 6. ledna 2015
Albert Camus Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy. 6. ledna 2015
Albert Camus Štěstí a absurdno jsou děti stejné země. 6. ledna 2015
Albert Camus Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít. Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil. 6. ledna 2015
Albert Camus Žít znamená ověřovat 6. ledna 2015
Albert Camus Jednat, milovat a trpět ve skutečnosti znamená žít. 6. ledna 2015
Jules Michelet Bez zeměpisného základu jako by lidé, tvůrci dějin, chodili ve vzduchu jako na oněch čínských obrázcích, kde chybí země. 24. února 2011 6. ledna 2015
Frank Sinatra Nejlepší pomstou je masivní úspěch! 2012 19. ledna 2015
Eugène Ionesco Co je to piha na kráse, když piha je krása sama? 20006 20. ledna 2015
Eugène Ionesco Ideologie nás rozdělují a snyúzkost nás všechny spojují. 20006 20. ledna 2015
Eugène Ionesco Každý umírající umírá první. 2006 20. ledna 2015
Eugène Ionesco Komika vzniká, sledujeme-li tragédii a přivřeme jedno oko. 2006 20. ledna 2015
Eugène Ionesco Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. 2006 20. ledna 2015
Eugène Ionesco Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. 2006 20. ledna 2015
Eugène Ionesco Umělecké dílo je výrazem nesdělitelné skutečnosti, kterou se člověk pokouší sdělit jiným – a kterou se někdy podaří sdělit. To je jeho paradox a jeho pravda. 2006 20. ledna 2015
Eugène Ionesco Žít, jen věčné trápení, ale umírat také není žádná radost. 2006 20. ledna 2015
Niccolò Machiavelli Člověk, který chce být za všech okolností dobrý, zcela určitě pohoří mezi ostatními, kdo dobří nejsou. 22. ledna 2015
Niccolò Machiavelli Člověk, který se zcela spolehl na sliby ostatních a nevykonal jiné přípravy, je ztracen. 22. ledna 2015
Niccolò Machiavelli Kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. 22. ledna 2015
Niccolò Machiavelli Kdo se neumí přetvařovat, nedokáže panovat. 22. ledna 2015
Niccolò Machiavelli Nejsou to tituly, které honosí muže, ale muži, kteří honosí tituly. 22. ledna 2015
Niccolò Machiavelli Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž. 22. ledna 2015
Niccolò Machiavelli Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří. 22. ledna 2015
Ingmar Bergman Jediným přínosem, který může umělec poskytnout k nějaké debatě, je jeho dílo. 1. června 2015
Ingmar Bergman Popularita je trest, který vypadá jako ocenění. 1. června 2015
Ingmar Bergman Rytíř: A prozradíš potom svá tajemství? Smrt: Ne, žádná nemám. 1. června 2015
Ingmar Bergman Stárnutí je práce na celý úvazek. 1. června 2015
Ingmar Bergman Vytvářím každý svůj film, jako by byl můj poslední. 1. června 2015
Ingmar Bergman Štěstí je umění být spokojen 1. června 2015
Anatole France Doufat, že zanecháme nějakou vzpomínku v srdci ženy, je stejné, jako chtíti vtisknouti pečeť na hladinu tekoucí vody. 7. června 2015
Anatole France Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. 7. června 2015
Anatole France Jen ženy a lékaři vědí, jak velmi potřebná a milosrdná je lež. 7. června 2015
Anatole France Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích. 7. června 2015
Anatole France Nikomu nebylo dáno zemřít úplně, smrt nemůže být dokonalejší než život. 7. června 2015
Anatole France Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy. 7. června 2015
Anatole France Pořádní lidé říkáme obvykle těm, kteří jednají jako ostatní. 7. června 2015
Anatole France V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci. 7. června 2015
Anatole France Zkušenost je nepřenosná. 7. června 2015
Anatole France Žena bez poprsí, to je postel bez peřin. 7. června 2015
Anatole France Žít znamená jednat. 7. června 2015
Jeremy Bentham Největší štěstí největšího počtu je základ morálky i zákonodárství. 31. května 2012 11. června 2015
Jeremy Bentham Příroda určila lidstvu dva suverénní pány, utrpení a štěstí. Jen oni stanoví, co máme dělat a určují, co budeme dělat. 31. května 2012 11. června 2015
Jeremy Bentham Lidské bytosti jsou motivovány pouze touhou získat blaho a vyhnout se utrpení. 31. května 2012 11. června 2015
Jeremy Bentham Právníci jsou jediní, u koho se neznalost zákonů netrestá. 31. května 2012 11. června 2015
Thomas Stearns Eliot Mezi myšlenku a skutečnost, mezi pohnutku a čin, padá stín. 12. září 2011 11. června 2015
Thomas Stearns Eliot Mezi touhu a ukojení, mezi potenci a existeci, mezi podstatu a tvar, padá stín. Tak končí svět. 12. září 2011 11. června 2015
Frederick Forsyth Když člověk vyhrává, většinou ho hra baví. 28. července 2008 11. června 2015
Salvador Allende Dosáhli jsme úspěchu při vytváření demokracie a národní vlády, která je revoluční a populární. Takto vzniká socialismus, ne prohlášením. 8. března 2014 16. června 2015
Salvador Dalí Rozdíl mezi surrealisty a mnou spočívá v tom, že já jsem surrealista. 21. června 2015
Salvador Dalí Kdo by nebyl raději se štěstím hloupější než se škodou chytřejší? 21. června 2015
Salvador Dalí Klaun nejsem já, ale tato obludně cynická a tak nevědomě naivní společnost, jež si hraje na serióznost, aby lépe zakryla své šílenství. 21. června 2015
Salvador Dalí Malíř není ten, kdo je inspirovaný, ale ten, kdo dokáže inspirovat ostatní. 21. června 2015
Salvador Dalí Měkké hodinky nejsou ničím jiným než paranoicky kritickým, něžným, extravagantním a časem a prostorem opuštěným camembertem. 21. června 2015
Salvador Dalí Myslím, že v tom, co dělám, jsem docela průměrný malíř. Co však pokládám za geniální, je moje vize, nikoli to co právě realizuji. 21. června 2015
Marlon Brando Herec je člověk, který neposlouchá, pokud se nemluví o něm. 21. června 2015
Marlon Brando Sláva byla a je prokletím mého života a býval bych se bez ní obešel. 21. června 2015
Honoré de Balzac Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou oblohu. 22. června 2015
Honoré de Balzac Bez velké vůle neexistují velké talenty. 22. června 2015
Honoré de Balzac Bíti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti. 22. června 2015
Honoré de Balzac Budoucnost národa je v rukou matek. 22. června 2015
Honoré de Balzac Co se dělá, má se vždycky dělat pořádně, i když je to pošetilost. 22. června 2015
Honoré de Balzac Čest je nad peníze. 22. června 2015
Honoré de Balzac Hloupost se projevuje dvojím způsobem - bud mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější. 22. června 2015
Honoré de Balzac Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek. 22. června 2015
Honoré de Balzac Jen Bůh má právo konat dobro, a proto ti, kdož se mu pletou do řemesla jsou za to krutě trestáni. 22. června 2015
Honoré de Balzac Králové a ženy si namlouvají, že jim vše patří. 22. června 2015
Honoré de Balzac Kritika je jako kartáč. U příliš jemných látek se nedá použít, protože pak by z nich nic nezbylo. 22. června 2015
Honoré de Balzac Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. 22. června 2015
George Gilder Tajná zbraň milosti a pravdy, Opus Dei je nejzajímavější duchovní hnutí naší doby. 22. června 2015
Lech Wałęsa Nyní máme svatého pro dělníky! // (když byl kanonizován Josemaría Escrivá) 22. června 2015
Anton Pavlovič Čechov Budeš-li kdy potřebovat můj život, přijď a vezmi si jej. (Racek) 24. června 2015
Anton Pavlovič Čechov Člověk je tím, čemu věří. 24. června 2015
Anton Pavlovič Čechov Doufám, že budu studentem až do konce života. 24. června 2015
Anton Pavlovič Čechov Můžeme kácet lesy, je-li to nutné, ale je čas skoncovat s jejich ničením. Lesy… naříkají pod sekyrou, miliardy stromů hynou, doupata divoké zvěře a ptáků osiřují, řeky se zanášejí pískem a vysychají, čarovné krajiny mizí. (Lesní duch) 24. června 2015
Anton Pavlovič Čechov Nic není lehčí, než klamat a pomlouvat. 24. června 2015
Anton Pavlovič Čechov Psát pro kritiky se nevyplatí, stejně jako dávat přivonět ke květinám někomu, kdo má rýmu. 24. června 2015
Anton Pavlovič Čechov Stručnost je sestra talentu. 24. června 2015
Anton Pavlovič Čechov Umění je… dorozumívací prostředek mezi lidmi, který je spojuje ve stejných pocitech. 24. června 2015
Anton Pavlovič Čechov V očích milující ženy je i osel filosofem. 24. června 2015
Anton Pavlovič Čechov Važ si sebe, nedávej rukám volnost, když je mozek líný. 24. června 2015
Michail Sergejevič Gorbačov Polopravda je horší než lež. 24. června 2015
Michail Sergejevič Gorbačov Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany. 24. června 2015
Michail Sergejevič Gorbačov Demokracie bez veřejné informovanosti neexistuje a existovat nemůže. 24. června 2015
Michail Sergejevič Gorbačov V nebezpečí je ten, kdo nereaguje na běh událostí. 24. června 2015
Michail Sergejevič Gorbačov Jsem nenapravitelný optimista, dokonce i když se říká: chaos, chaos, chaos, rozpad, rozpad. 24. června 2015
Jack Kerouac Z chlapce nedělá muže ani tak láska sama, jako její ztráta. 24. června 2015
Jack Kerouac Smrt dává životu smysl, a proto je třeba mít ji vždycky u sebe - v mysli. 24. června 2015
Jack Kerouac Je lepší být anonymním na světě, než slavným v nebi. 24. června 2015
Jack Kerouac Život je posvátný a každá chvíle v něm je vzácná. 24. června 2015
Jack Kerouac A nikdo, nikdo neví, co koho čeká, kromě beznadějných trosek stárnutí. 24. června 2015
Jack Kerouac Kdybysme napjali dostatečně naši mentální vůli, už teď z fleku bysme byli schopni předpovědět, co se stane za takovejch sto let, a v pohodě bysme tak mohli předejít všem katastrofám. 24. června 2015
Gustave Flaubert Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: všudypřítomný a neviditelný. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Axióma: Nenávist k měšťákovi je počátkem ctnosti. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Čím víc stárneme a čím víc se odlidňuje rodinný krb, tím víc zalétáme myslí do dávných dnů, do doby mladosti. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Člověk se pozvedá výš jen srdcem. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Hloupost je cosi neochvějného. Kdokoli na ni zaútočil, na ní ztroskotá. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Hněv nemá sílu, je to kolos, jehož kolena se chvějí a jenž mnohem více zraňuje sebe než jiné. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Idioti jsou jako láska. Dá se o nich mluvit donekonečna. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Je nutno dělat umění pro sebe, a nikoli pro obecenstvo. 13. srpna 2015¨
Gustave Flaubert (Po návratu z Korsiky do Francie) Jsem znechucen tím, že už jsem zase zpátky v téhle prokleté zemi, kde vidíte slunce na nebi asi tak často jako diamant v prasečí prdeli. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Není blbce, aby nesnil, že je velikým mužem. A není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Politika, pěkné svinstvo! 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Přemíra kritiky svědčí o neporozumění. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Psaní je psí život, ale je to jediný život, který stojí za to žít. 13. srpna 2015¨
Gustave Flaubert Umělec se má projevovat tak, aby vyvolal v příštích generacích dojem, že nežil. Čím méně si ho dovedou představit, tím se bude zdát větší. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Všechno zlé pochází z naší obrovské nevědomosti. Kde by se mělo studovat, tak se bez diskuse věří. Místo abychom poznali, tvrdíme. 13. srpna 2015
Gustave Flaubert Žena je docela obyčejný tvor, o němž sis udělal krásnou představu. 13. srpna 2015
Erich Maria Remarque Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda. 20. srpna 2015
Erich Maria Remarque Láska není kupec, aby měla obavy z návratnosti svých investic. 20. srpna 2015
Erich Maria Remarque Na světě je dnes už tolik knih, že při příští potopě Bůh pravděpodobně nepoužije vodu, ale papír. 20. srpna 2015
Erich Maria Remarque Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý je šťastný protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě! 20. srpna 2015
Erich Maria Remarque Životu není třeba hledět do tváře. Stačí ho jen chtít. 20. srpna 2015
Erich Maria Remarque Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už dlouho nebude žít. 20. srpna 2015
Erich Maria Remarque Bez lásky je člověk jen mrtvolou na dovolené. 20. srpna 2015
Alfred Adler Člověk, který se nezajímá o druhé, mívá největší potíže ve svém životě a zpravidla nejvíc zraňuje druhé. U těchto lidí je třeba hledat zdroj selhání veškerých selhání lidského pokolení. (smysl života) 1. listopadu 2015
Alfred Adler Je vždycky snazší bojovat za principy, než podle nich žít. 1. listopadu 2015
Alfred Adler Jedna z nejobdivuhodnějších lidských vlastností je schopnost obrátit záporyklady. 1. listopadu 2015
Jakub I. Stuart Král je zákon. 6. ledna 2016
Salvador Dalí Chyby v sobě obsahují něco téměř posvátného. Není třeba se je vždy snažit opravovat, naopak: Pokuste se je racionalizovat, důkladně jim porozumět. A pak, bude-li to možné, zachyťte jejich esenci/ Mistakes are almost always of a sacred nature. Never try to correct them. On the contrary: rationalize them, understand them thoroughly. After that, it will be possible for you to sublimate them." 6. ledna 2016
Jaroslav Maxmilián Kašparů Nesetkal jsem se ještě nikde s hodnotou, která by byla motivována ateismem. Neznám ani jednu – byť prostou – skladbu či skutek, za kterým by stálo: činím tak z lásky k Boží neexistenci. 6. ledna 2016
Jaroslav Maxmilián Kašparů Poznám jistého gynekologa, který denně likviduje lidské životy, ale na Vánoce není schopen zabít kapra. 6. ledna 2016
Jaroslav Maxmilián Kašparů Jedinečnou léčebnou, která umí vyléčit všechny charakterové vlastnosti, je krematorium. 6. ledna 2016
Jaroslav Maxmilián Kašparů Myslet si, že žijeme v ateistické době, je omyl. Žijeme v době silné religiozity, ale čím dále méně křesťanské. 6. ledna 2016
Napoleon Bonaparte Kobylky a housenky, ničící moji Francii, to jste vy, Židé! 4. ledna 2015 9. ledna 2016
Carl von Clausewitz K dosažení vítězství shromáždíme jednotky v centru vší síly a moci, v těžišti, nepřítele. 2012 15. března 2016
Maxim Gorkij Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovuje. 15. března 2016
Maxim Gorkij Čím více člověk zná, tím je větší. 15. března 2016
Maxim Gorkij Čím více peněz, tím méně svědomí. 15. března 2016
Maxim Gorkij Člověk je svým založením umělec. Všude se snaží tak či onak vnésti do života krásu. 15. března 2016
Maxim Gorkij Člověk - to zní hrdě. 15. března 2016
Maxim Gorkij Dítě je živý květ země. 15. března 2016
Maxim Gorkij Jen člověk dokáže nemožné. 15. března 2016
Maxim Gorkij Je třeba žít zamilován v něco, co je ti nedostupné. Člověk roste tím, že usiluje vzhůru. 15. března 2016
Maxim Gorkij Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím. 15. března 2016
Maxim Gorkij Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím. 15. března 2016
Maxim Gorkij Lidé se ztrácejí v množství zbytečných slov. 15. března 2016
Maxim Gorkij Miluji život, jsem do něj vášnivě zamilovaný a budu mít tu čest mu to dokázat. 15. března 2016
Maxim Gorkij Musíš mít rád to co děláš, a potom se práce, i ta sebevětší, povznese na tvůrčí činnost. 15. března 2016
Maxim Gorkij Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem. 15. března 2016
Maxim Gorkij Oblek je možné ušít na zkrášlení člověka, ale i na jeho znetvoření. 15. března 2016
Maxim Gorkij Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého. 15. března 2016
Maxim Gorkij Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. 15. března 2016
Maxim Gorkij Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho. 15. března 2016
Maxim Gorkij Umění a láska působí jako slunce - probouzí energii. 15. března 2016
Maxim Gorkij Velká pýcha tohoto světa je dílem matek. 15. března 2016
Maxim Gorkij Všechno krásné se na světě zrodilo z lásky k ženě. 15. března 2016
Maxim Gorkij Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. 15. března 2016
Maxim Gorkij Vyspělost kultury je závislá na vztahu společnosti k ženám. 15. března 2016
Maxim Gorkij Za vše, co je ve mně dobrého, vděčím knize. 15. března 2016
Maxim Gorkij Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě. 15. března 2016
Maxim Gorkij Život jde kupředu - kdo mu nestačí, zůstává osamocen. 15. března 2016
Maxim Gorkij Život je mi univerzitou. 15. března 2016
Maxim Gorkij New York je město žlutého ďábla. 15. března 2016
Andrew Carnegie Jestliže jsi udělal chybu, uznej ji rychle a ochotně 2012 15. března 2016
Jean-Paul Marat U vladařů by měly dějiny oslavovat pouze umírněnost, moudrost…, nejčastěji však slaví jejich násilné činy. 2012 15. března 2016
Kléméns Alexandrijský Dokonalý křesťan žije jako host, který ví, co má získat a co zavrhnout. Užívá i svého těla jako ten, kdo daleko putuje, užívá i útulků a příbytků po cestě. Stará se i o věci světské a o záležitosti místa, v němž se zdržuje, ale příbytek i majetek opouští jako věc pouze užívanou, a aniž se dá vyvést z míry, ochotně následuje toho, kdo jej odvolává ze života, a nemá důvod obracet se zpátky. Vzdává sice dík za to, že mu bylo dopřáno na zemi pobýt, ale žehná svému odchodu a dychtí po věčném příbytku. 15. března 2016
Kléméns Alexandrijský Když nedoufáš, nenajdeš to, co přesahuje tvoje naděje. 15. března 2016
Averroes Nečiň, co odsuzuje tvé svědomí, a neříkej, co není v souladu s pravdou. 15. března 2016
Walt Whitman Copak jste se poučili jen od těch, kdo vás obdivovali, byli k vám milí a uhýbali vám z cesty? Copak jste se obrovsky nepoučili právě od těch, kdo vás zavrhli, postavili se vám nebo se s vámi hádali, kdo má uhnout? 15. března 2016
Horatio Nelson Přičítám veškerý svůj životní úspěch tomu, že jsem všude byl vždy o čtvrt hodiny dřív, než jsem být měl. 15. března 2016
Theodore Roosevelt Čím více známe svoji minulost, tím lépe jsme připraveni na budoucnost. 15. března 2016
Thomas More Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. 15. března 2016
Thomas More Byl bych hloupý obchodník, kdybych zradil Boha. Vyměnil bych dvacet let za věčnost. 15. března 2016
Thomas More Vztahy mezi lidmi nemohou být dobré, jestliže se neodstarní soukromé vlastnictví. 15. března 2016
Thomas More Naproti tomu sám si odepřít něco, abys to přidal jiným, to je teprve vlastní úkol lidskosti a dobrotivosti. Ostatně takovéto počínání neodnímá tolik výhod, kolik jich vrací. Neboť jednak získává náhradu vzájemností dobrodiní, jednak samo vědomí dobrého skutku a vzpomínka na lásku a vděčnost těch, jímž dobrodiní prokážeš, přináší více duševní rozkoše, než by obsahovala ona tělesná rozkoš, které ses zřekl. 15. března 2016
Romano Guardini Máme na sítnici slepou skvrnu: už nevidíme neviditelné. 16. března 2016
Filip II. Španělský Nad mojí říší Slunce nezapadá. 16. března 2016
Louis Antoine de Saint-Just Vláda republiky dluží nepřátelům lidu jedině smrt. 16. března 2016
Daisaku Ikeda Štěstí a radost ze života nejsou cílem, ale cestou. Pracujte, jako byste nepotřebovali peníze. Milujte, jako byste nikdy netrpěli. Tancujte, jako by se nikdo nedíval. 17. března 2016
Ray Bradbury Jsou horší zločiny, než pálení knih. Daleko horší je je nečíst. 18. března 2016
Jaromír Jágr V těžších podmínkách vyrůstají lepší hráči, lepší lidé. 18. března 2016
Marie Terezie Vše se musí vsadit do hry a třeba i obětovat, aby byly Čechy pro mne zachovány. 18. března 2016
Marie Terezie Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka. 18. března 2016
Louis Veuillot Každá pravda je jako ovoce, které, když se zelená, nazývá se paradox, a když je zralé - klišé. 16. března 2016
Johannes Trithemius Jsem ten Trithemius, kterého učenci považovali za neučeného, co věští jako Apollón. 8. duben 2016
Johannes Trithemius Slavný císaři! Je názorem mnoha osobností starých časů, že tento stvořený svět je z vůle Nejvyšší Inteligence (kterou je Bůh) uspořádán a usměrňován druhotnými inteligencemi… mezi nimi sedmi duchy, kteří jsou ustanoveni vládci sedmi planet… ze kterých, od počátku nebe a země, každý vládne světu 354 let a 4 měsíce po pořádku. 8. duben 2016
Vasilij Kandinskij Dílo je dobré, když je schopné vyvolat rozechvění duše, jelikož umění je řeč duše, a to jediná. 16. duben 2016
Petr Kropotkin Uznat všechny za rovné a nesnažit se ovládat člověka člověkem, to je další rozšíření svobody individua na bod, jehož žádná jiná forma sdružení ani ve snu nepřipouštěla. Nestane se možným než tehdá, bude-li učiněn první krok, bude-li mít člověk zaručenou existenci a nebude nucen prodávat svou sílu. 11. května 2016
Petr Kropotkin Jeden odvážný čin vykoná více práce nežli tisíce brožurek. 11. května 2016
Petr Kropotkin My vidíme ve státě instituci, která byla v historii lidských společností proto zřízena, aby zabraňovala přímému mezi lidmi, aby překážela rozvoji místní a individuelní iniciativy, aby rozbíjela stávající svobody, aby bránila novému jejich rozkvětu - a to vše proto, aby podřídila masy menšinám..........Ano, smrt - nebo jaro! Buď stále stát, ničící individuelní a místní život, zmocňující se veškerých oborů lidské činnosti, vyvolávající války a vnitřní boje o držení moci, povrchní revoluce, které pouze zaměňují tyrany a na konec této evoluce nevyhnutelně - smrt! Nebo na kusy rozbité státy a nový život znovu počínající v tisících a tisících středisek na zásadě vytrvalé iniciativy jedince a skupin, na zásadě volné dohody 11. května 2016
Petr Kropotkin Dvě velké hnutí našeho století - směřující ke svobodě jednotlivce a k sociální spolupráci celé komunity - jsou shrnuty v anarchokomunismu. 11. května 2016
Petr Kropotkin Lenin není porovnatelný s jakoukoli revolučním postavou v historii. Revolucionáři měli ideály. Lenin nemá žádné. 11. května 2016
Boris Leonidovič Pasternak Co jsou to dějiny? Je to práce rozvržená na celá staletí, jejímž cílem je postupně rozluštit záhadu smrti a v budoucnu nad ní zvítězit. - Doktor Živago 11. května 2016
Boris Leonidovič Pasternak Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život připravoval. 11. května 2016
Boris Leonidovič Pasternak Díky lásce se stáváme lidštější, a to bez ohledu na to, jak probíhá. 11. května 2016
Boris Leonidovič Pasternak Všechny matky jsou matkami velkých lidí. Není jejich vinou, že jim život později uchystá zklamání. 11. května 2016
Boris Leonidovič Pasternak Ztrácet je v životě potřebnější než získávat. Zrno nevzklíčí, jestliže nezemře. 11. května 2016
Boris Leonidovič Pasternak Zázračné je vždy jen to obyčejné, když se toho dotkne ruka génia. 11. května 2016
Boris Leonidovič Pasternak Filosofie musí být kořením umění a života. Zabývat se jenom filosofií je právě tak divné jako jíst samotný křen. 11. května 2016
Mikuláš II. Alexandrovič Držíme v náručí nemocného muže, nesmíme ho nechat zemřít, dokud nevyřešíme otázku nástupnictví. 11. května 2016
Friedrich Engels Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich. 2. června 2016
Friedrich Engels Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá. 2. června 2016
Friedrich Engels Každý hledá u druhého svou vlastní podstatu. 2. června 2016
Friedrich Engels Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí. 2. června 2016
Friedrich Engels Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty. 2. června 2016
Friedrich Engels Existenci pudingu dokážete tím, že ho sníte. 2. června 2016
Friedrich Engels Proces poznávání je nahrazování větších nesmyslů nesmysly menšími. 2. června 2016
Friedrich Engels Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí… Neboť co chce jeden, je mařeno druhým, a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl. 2. června 2016
Friedrich Engels Buržoazie všecko proměňuje ve zboží, tedy i dějepisectví. Patří k její povaze, k podmínkám její existence, že všechno zboží falšuje. Zfalšovala tedy i dějiny. A nejlépe se platí taková dějepisná díla, ve kterých je historie nejlépe zfalšována v zájmu buržoazie. 2. června 2016
Friedrich Engels Člověk je obratlovec, v němž si příroda uvědomuje sebe sama 2. června 2016
Friedrich Engels Fantastické zrcadlení vnějších sil, které ovládají každodenní život lidí, v jejich hlavách, zrcadlení v němž pozemské sily přijímají formu nadpozemských. V počátcích dějin se takto zrcadli především přírodní síly, které pak v dalším vývoji u různých národů prodělávají nejrozmanitější a nejpestřejší modifikace. Později nastupují na místo přírodních sil stále více společenské síly, jež stojí proti lidem stále více cize a nevysvětlitelně a ovládají je touž zdánlivě přírodní nutností jeho přírodní síly samy. Strach člověka před brutálností útlaku, bolesti a bídy ­takové jsou skutečné kořeny náboženství, zkoumaného v jeho dějinném vývoji. Moderní věda nemůže ovšem pohlížet na náboženství jen jako na odraz veliké bídy člověka v oblasti ideologie, nýbrž také jako na výraz protestu člověka proti skutečné bídě. V náboženské víře se často projevuje živelná potřeba skutečně lidských vztahů a štěstí na zemi. 2. června 2016
Friedrich Engels Zavedením … nekonečně malého a nekonečně velkého ztratili matematikové, obvykle striktně etičtí, svoji ušlechtilost… Navždy tak z matematiky zmizel panenský stav absolutní platnosti a nevyvratitelných důkazů; byla nastolena říše polemik a dosáhli jsme bodu, kdy většina lidí používá derivace a integrály ne proto, že by jim rozuměli, co provádějí, nýbrž z pouhé důvěry, protože až dosud to vždy vycházelo. 2. června 2016
Jiří Žáček Pomníky vložené na bedra živých velikánů křiví jejich páteře. 7. června 2016
Jiří Žáček Pouze sny, které se nikdy nevyplní, jsou věčné. 7. června 2016
Jiří Žáček Všichni víme, jak vychovávat cizí děti. 7. června 2016
Jiří Žáček Idoly neschopných, jsou všehoschopní. 7. června 2016
Jiří Žáček Každý trouba by to rád dotáhl na hlásnou troubu. 7. června 2016
Jiří Žáček Svět je tak přelidněný, že pořádnou samotu najdeš už jenom v sobě. 7. června 2016
Jiří Žáček Velcí trpaslíci to mohou dotáhnout až na malé obry. 7. června 2016
Jiří Žáček Rodinný kruh má často podobu trojúhelníku. 7. června 2016
Jiří Žáček Právě špatné svědomí funguje správně. 7. června 2016
Jiří Žáček Kdyby ženy netoužily tolik po štěstí, nebylo by tolik nešťastných mužů. 7. června 2016
Jiří Žáček Když je kráska pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. 7. června 2016
Jiří Žáček Kdo neumí odpouštět, musí se naučit zapomínat. 7. června 2016
Jiří Žáček Kdo se žení z lásky, rozvádí se z rozumu. A naopak. 7. června 2016
Jiří Žáček Každá žena má slabost pro pitomce, poněvadž věří, že zpitoměli z lásky k ní. 7. června 2016
Jiří Žáček Jen prosťáčci dokážou vzít rozum do hrsti. Géniům na to nestačí ani náruč. 7. června 2016
Jiří Žáček Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. 7. června 2016
Jiří Žáček Dá to práci, odnaučit naše děti našim zlozvykům! 7. června 2016
Jiří Žáček Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech! 7. června 2016
Jiří Žáček Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. 7. června 2016
Jiří Žáček Citujme pouze zaručeně mrtvé klasiky - ti už svá slova neodvolají. 7. června 2016
Jiří Žáček Doba kráčí vpřed a svět se předhání. Už i blbci mají vyšší vzdělání. 7. června 2016
Henry Wadsworth Longfellow Nechá-li příroda v něčím rozumu mezeru, zamázne ji obvykle tlustou vrstvou samolibosti. 6. července 2016
Henry Wadsworth Longfellow Žárlivost má kořeny spíš v egoismu než v lásce. 6. července 2016
Henry Wadsworth Longfellow Sami se posuzujeme podle toho, co jsme schopni udělat. Druzí nás však posuzují podle toho, co jsme už udělali. 6. července 2016
Henry Wadsworth Longfellow Život bez zdraví je břemenem, se zdravím - radost a ples. 6. července 2016
Bruce Reed Lidé nejdou za Obamou pro to, co udělal. Jdou za tím, co by udělat mohl. 6. července 2016
Dan Shomon Lidé vždy měli sklon Obamu jaksi omlouvat. S tím jsem se u žádného jiného politika nesetkal. Měli pocit, že má jakési důležité poslání. A to on možná má. 6. července 2016
Kurt Tucholsky Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. 25. července 2016
Kurt Tucholsky Lidé nejsou na nic tak pyšní jako na to, co vědí teprve dvě minuty. 25. července 2016
Kurt Tucholsky Základem každého zdravého pořádku je velký koš na papír. 25. července 2016
Kurt Tucholsky Ženy jsou dřevitá vlna v bedně života. 25. července 2016
Kurt Tucholsky Ženy to zajisté nemají vždycky lehké. My, muži, se ale musíme holit. 25. července 2016
Kurt Tucholsky Nemocný věří nejen na zaklínače, ať již profesora nebo laika, on věří i v ty úhledně zabalené věcičky s pestrými nálepkami, jejichž názvy končí na „in“ nebo „an“. 25. července 2016
Kurt Tucholsky Jsou rozmanité hluky. Ale je pouze jedno ticho. 25. července 2016
Kurt Tucholsky Být otylým není tělesná vlastnost - to je světový názor. 25. července 2016
Kurt Tucholsky Touhu lidského pokolení po ráji nutno pokládat především za horoucí přání žít jednou, alespoň jednou klidně, bez rodiny. 25. července 2016
Samuel Beckett Jak ten čas letí, když je sranda. 25. července 2016
Samuel Beckett Jen když budu vědět, že teoreticky mě můžeš poslouchat, i když prakticky mě neposloucháš. 25. července 2016
Samuel Beckett Ten, co prchal před smrtí, klid duše své nalezl až v ní. 25. července 2016
Samuel Beckett Všichni se rodíme jako cvoci. Některejm to zůstane 25. července 2016
Samuel Beckett Táhnu tenhle svinskej život z jedný prdele do druhý. A ty po mně chceš, abych se zabejval, v který jsem byl včera! 25. července 2016
Samuel Beckett Vždycky jsem měl pocit, že mám v sobě zavražděnou bytost. Zavražděnou ještě před mým narozením. Bylo na mě, abych našel toho zavražděného, abych se pokusil jej znova přivést k životu. 25. července 2016
Samuel Beckett Nic není grotesknějšího než tragičnost. 25. července 2016
Samuel Beckett Ze špatných životních cest si zvol tu nejjednoduší. 25. července 2016
Samuel Beckett Naším prvotním hříchem je naše narození. 25. července 2016
Jana z Arku Ano, mé hlasy byly od Boha. 20. srpna 2016
Adam Smith Krásný jsem pouze ve svém díle. 20. srpna 2016
Helena Petrovna Blavatská Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti. Vzniká nepřetržitý řetěz příčin a důsledků, jejichž realizace představuje život vesmíru. 20. srpna 2016
Maximilien Robespierre Nikdo nemá rád ozbrojené misionáře. 20. srpna 2016
Maximilien Robespierre Ovšem, byl jsem ješte chlapec když jsem se setkal s Jean-Jacques Rousseauoem, ale mluvili jsme o osudu, o bohu a o naléhavé lidské potřebě transcendentna. Buh ví, že jsem byl špatný katolík, ale nikdy jsem nazakolísal v přesvědčení, že nějaká velká mocnost nad námi bdí. Ochraňuje nevinnost, odměnuje ctnost a zatracuje hříšníky. Lidé nemohou žít, bez takovéto víry. Nesmí to ani zkoušet. 20. srpna 2016
Maximilien Robespierre Budeme zrazeni a tudíž poraženi, anebo zvítězíme a vítězný generál se stane novým nepřítelem lidu. 20. srpna 2016
Edward Gibbon Člověk má dvojí vychování – jedno, jehož se mu dostává od jiných a druhé, důležitější, které si dává sám. 22. srpna 2016
Edward Gibbon Historie je trochu víc než jen seznam zločinů, podvodů a neštěstí v rámci lidského druhu. 22. srpna 2016
Edward Gibbon Nedělám nikdy tu chybu, abych se přel s lidmi, k jejichž názoru nemám žádnou úctu. 22. srpna 2016
Edward Gibbon Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám. 22. srpna 2016
Edward Gibbon Stáváme se lepšími, když vítězíme sami nad sebou. Stačí mít zápas a zvítězit v něm. 22. srpna 2016
František Xaver Šalda Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí: připusť ho k práci. 22. srpna 2016
František Xaver Šalda Nejvíce tvoří ten, kdo nejlépe slouží životu. 22. srpna 2016
Arnošt Goldflam Jsem tak trochu sviňa. 25. září 2016
Arnošt Goldflam Já jsem ateista. Díky Bohu! 25. září 2016
Mark Penn Masivní negativní reklama dokáže utvářet názor voličů, aniž jim předložíte jediný důkaz 26. září 2016
Mark Penn Řekněte lidem, co chtějí slyšet. Lidskost a odpovědnost do volební kampaně nepatří. 26. září 2016
Mark Penn Politik musí být poslušný. 26. září 2016
Lawrence Ferlinghetti * Oči jsou k tomu, aby bylo co zavřít při líbání. 27. září 2016
Adolph Knigge Bez nadšení, které duši naplňuje teplem, se nic velkého nevykoná. 6. prosince 2013 22. ledna 2017
Josef Bohumil Souček Není řádu tak špatného, aby dokázal zabránit činění dobra, a není řádu tak dobrého, aby nemohl být poskvrněn, zneužit, ale i zlepšen. I řád je třeba přebudovávat. 22. ledna 2017
Jean Gabin Příbuzní jsou jako horská krajina: nejlepší dojem dělají z dálky. 10. srpna 2007 25. září 2017
Lewis Carroll Jedním z tajemství života je, že vše, co má v životě nějakou cenu, děláme pro druhé. 10. srpna 2015 30. září 2017
Galileo Galilei Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom je objevit. 8. prosince 2017
Galileo Galilei Necítím se vázán věřit, že tentýž Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a inteligencí, by chtěl, abychom jich nevyužili. 8. prosince 2017
Galileo Galilei Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil. 8. prosince 2017
Galileo Galilei Kdybys mohl spatřit Zemi osvětlenou z místa tmavého jako noc, vypadala by nádherněji než Měsíc. 8. prosince 2017
Galileo Galilei Ve vědeckých otázkách nemá autorita tisícovky stejnou hodnotu jako pokorné bádání jednotlivce. 8. prosince 2017
Galileo Galilei Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje. 8. prosince 2017
Galileo Galilei Víno je „světlo spojené kapalinou“. 8. prosince 2017
Galileo Galilei Nikoho nic nemůžeš naučit, můžeš mu pouze pomoci, aby to sám nalezl. 8. prosince 2017
Vladimir Putin V této době jsme slyšeli různé závazky a sliby. Nejprve nám slíbili, že už nebudou rozšiřovat NATO, poté nám slíbili, že nepostaví žádné základny. Ale NATO se rozšiřuje, žene se na východ, a základny rostou jako houby po dešti. 10. ledna 2018
Vladimir Putin I já sním o tom,abychom byli všichni šťastni. O tom sní každý, ale jak to udělat?
(ve své předvolební kampani jako kandidát na prezidenta RF)
10. ledna 2018
Vladimir Putin Pokud se chcete stát islámským radikálem a jste připraven jít ven, abyste vykonal obřízku, doporučuji Moskvu. Jsme multináboženská země. Naši doktoři vám operaci provedou tak, že vám už nikdy nevyroste. 10. ledna 2018
Vladimir Putin Pokud jsou lidé spokojeni, jsou úplní idioti. Zdravému člověku se zdravou pamětí nemůže vyhovovat úplně všechno. 10. ledna 2018
Vladimir Putin Rusko nejedná s teroristy, ale ničí je. 10. ledna 2018
Vladimir Putin Chytráci všech zemí, spojte se! 10. ledna 2018
Vladimir Putin Být občanem Ruska je zdrojem prestiže. 10. ledna 2018
Vladimir Putin Jisté západní kruhy by rády oslabily Rusko, tak jako Římané zničili Kartágo. 10. ledna 2018
Václav Bělohradský Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět. 8. března 2020
Anonym Člověk, který dojde k uvědomění získá svobodu, nikoliv fyzickou, ale psychickou, která ho může dostat k fyzické volnosti. 27. srpna 2020 27.srpen 2020
Jan Šestauber Bohatství je největší chudobou. 19. června 2012 16.září 2021
David Mahoney Samozřejmě se snažíme popírat nejistotu, v níž žijeme, ale ve svém nitru cítíme, že nemůžeme zaručit ani to, že se ráno vzbudíme... Jestliže život je tak nevyhnutelně riskantní, proč bychom se báli riskovat, jde-li o naši kariéru nebo o náš osobní život? 16.říjen 2021
Charlie Chaplin Všichni jsme amatéři, život je tak krátký, že na víc nestačíme. 16.říjen 2021
John Lennon Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij. 16.říjen 2021
Franz Kafka Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha. Svého obhájce a soudce. 16.říjen 2021
Franz Kafka Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu. 16.říjen 2021
Albert Einstein Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. 16.říjen 2021
George Orwell Ve hře, co hrajeme, nemůžeme vyhrát. Některé prohry jsou lepší než jiné, toť vše. 16.říjen 2021
Henryk Sienkiewicz Komu je život těžký, tomu bude země lehká. 16.říjen 2021
Miloš Kopecký Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý. 16.říjen 2021
Lucius Annaeus Seneca Non enim vivere bonum est, sed bene vivere. Je dobré nikoliv pouze žít, nýbrž dobře žít. 16.říjen 2021
Lucius Annaeus Seneca Non ut diu vivamus curandum est, sed ut satis. Nemáme se starat, abychom žili dlouho, ale abychom žili plně. 16.říjen 2021
E. Calmy Německo pokrývají lidské lebky a zalévá lidská krev. — [zdroj?] 3.listopad 2021
François de la Rochefoucauld Člověk žije a skutečně žil jen v tom, co miloval: všechno ostatní se ztrácí a nezanechá stopu v nás, ani okolo nás. 17.listopad 2021
Louis Aragon Nejsme svobodní milovat , co chceme. 17.listopad 2021
François de la Rochefoucauld Nic není tak přirozené a zrádné, jako myslet si, že jsme milováni. 17.listopad 2021
Elizabeth Browningová Mít někoho rád často znamená víc, než ho milovat. 17.listopad 2021
François de la Rochefoucauld Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák. 17.listopad 2021
Pitigrilli Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. 17.listopad 2021
William Shakespeare Čím víc jí dávám, tím víc jí mám. 17.listopad 2021
Lucius Annaeus Seneca Chceš-li být milován, miluj! 17.listopad 2021
Publius Ovidius Naso Kdo smí hřešit, hřeší méně. 17.listopad 2021
Johann Wolfgang von Goethe Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní; přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě. 17.listopad 2021
Auguste-Marseille Barthélemy Kdo skutečně miloval a je zklamaný, je ochoten raději nežít, než nenávidět. 17.listopad 2021
Anatole France Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. 17.listopad 2021
George Sandová Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. 17.listopad 2021
Ovidius Kdo ukradl polibek a nevzal všecko, zaslouží si, aby ztratil i to, co získal. 17.listopad 2021
Alexandr Sergejevič Puškin Když miluji, není nic jiného. 17.listopad 2021
Georg Christoph Lichtenberg Člověk zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. 17.listopad 2021
Richard Bach Když někoho miluješ, dej mu volnost. Když se ti vrátí, je tvůj. Když ne, nikdy tvůj nebyl. 17.listopad 2021
Jeremy Bentham Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru, že je milujeme, a nejlepší cesta k tomu je milovat je opravdu. 17.listopad 2021
François de la Rochefoucauld Těžko lze milovat někoho, koho si nevážíme – a není o nic snazší milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe. 17.listopad 2021
Hyppolite Taine Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít.Hyppolite Taine 17.listopad 2021
Blaise Pascal Srdce má své důvody, o nichž hlava nemá ponětí. 17.listopad 2021
Franz Kafka Nemiluji tebe, spíše svou existenci: je mi dána tvým prostřednictvím. 17.listopad 2021
Joseph Conrad Polibky jsou to, co zůstalo v řeči, kterou se mluvilo v ráji. 17.listopad 2021
François de la Rochefoucauld * Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme. 17.listopad 2021
Erich Kästner Před manželstvím se domníváme, že milujeme, až v manželství se to však naučíme. 17.listopad 2021
Gérard Bauer Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné. 17.listopad 2021
Platón Polibek je výměna duší. 17.listopad 2021
Publius Cornelius Tacitus * Noc napomáhá důvěřivosti, a ujišťování potmě je pak lehčí. 17.listopad 2021
Hyppolite Taine Milovat znamená trpět, nemilovat znamená smrt. 17.listopad 2021
Joseph Addison Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. 17.listopad 2021
Jordan Neill Není to ironie? Obdivujeme ty, kteří nás odmítají. Odmítáme ty, kteří nás obdivují. Milujeme ty, kteří nás zraňují. Zraňujeme ty, kteří nás milují. 17.listopad 2021
Pavel Kosorin Boží slovo můžete umlčet, ale ne přemluvit. 21. listopad 2021
Erich Fromm Člověk vpravdě náboženské kultury se dá přirovnat k osmiletému dítěti, které potřebuje otcovu pomoc, které však již začíná vtělovat jeho učení a zásady do svého života. Dnešní člověk se spíš podobá tříletému dítěti, které volá otce, když ho potřebuje, ale jinak, když si hraje, je zcela soběstačné. 24. listopad 2021
Vladimír Procházka V Bibli naleznete biblickou pravdu. V existenci vesmíru Pravdu boží. 25. listopad 2021
Douglas Adams Na Počátku stvořil Vesmír. To je všeobecně pokládáno za špatný tah a mnoho lidí to rozzlobilo. 25. listopad 2021
Wilhelm Raabe Teprve k večeru člověk pochopí, co ho udrželo během dne. 25. listopad 2021
Pavel Kosorin O Hospodina se musíme opírat jinak než o lopatu. 25. listopad 2021
George Orwell Lidé mohou být šťastní jedině tehdy, pokud nepředpokládají, že cílem života je být šťastný. 2. květen 2022
George Orwell Na světě je pár takových věcí, že jenom intelektuálové jsou tak šílení, aby jim uvěřili. 2. květen 2022
George Orwell Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví. 2. květen 2022
George Orwell Pravda je, že ženská se nedívá na žádného chlapa jako na vtip, pokud jí dovede nabulíkovat, že ji miluje. 2. květen 2022
George Orwell Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala. 2. květen 2022
George Orwell U jakékoli důležité otázky vždy existují aspekty, o nichž nikdo nechce diskutovat. 2. květen 2022
George Orwell Významným nepřítelem čistého jazyka je neupřímnost. 2. květen 2022
George Orwell Zdravý rozum se nedá podchytit statisticky. 2. květen 2022
N.N. Smích Chatrč ze slámy, kde se lidé smějou, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčou. 7. květen 2022
N.N. Smích Smějte se hned. Nečekejte, až budete šťastni, jinak byste se nemuseli vůbec dočkat. 7. květen 2022
N.N. Smích Boj, smát se a žít, to je klíč 7. květen 2022
Richard Feynman Fyzika Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme. 28. květen 2022
Richard Feynman Fyzika Fyzikové si rádi myslí, že stačí říci: Toto jsou výchozí podmínky, co se stane pak? 28. květen 2022
Ivan Fontana Minulost Minulost je jako moře. Čím jdeme hlouběji, tím je tmavší a nevidíme na dno. 31. květen 2022
Lucius Annaeus Seneca Osud Osud stejně často narazí na nás jako my na něj. 12. červen 2022
autor citát datum (stránka) datum (tabulka)